Eğitim Programları ve Müfredat

Turizm alanındaki hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için müşterilerimize eğitim programlarının geliştirilmesi ve kolaylaştırılması programları. Finanse edilmiş araştırma projelerine ve değer yaratan veri analizi projelerine katılma imkânı sağlayarak, yüksek lisans öğrencilerinin araştırma becerilerinin geliştirilmesi.

 

  • Eğitim programları ve müfredat geliştirme
  • Ağırlama-servis kalitesi yönetimi eğitimi
  • Turizm alanında müfredat geliştirme
  • Pazarlama ve pazarlama araştırmaları konusunda eğitim