Genel Bilgi

ALKÜ-TURAM ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi ve diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanları içerir.

 

Turizm dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir Seyahat ve Turizm iş yaratır, ihracatları yönlendirir ve dünya genelinde refah üretir. Doğru politika ve yatırım kararları sadece bilimsel metodlarla yapılan araştırmalarla yapılır.

 

Seyahat &Tourism toplamda, 7,6 trilyon dolar (küresel GSYİH'nın% 10,2'si) ve 2016'da küresel ekonomideki 10 işte 1'i olarak 292 milyon iş yarattı ve bu kapasitenin 2027 yılına kadar 380 milyon iş seviyesine kadar geleceği öngörülmektedir. Sektör, toplam küresel ihracatın% 6,6'sını ve toplam küresel hizmet ihracatının yaklaşık% 30'unu oluşturdu. Aynı zamanda, 2016'daki Seyahat ve Turizm yatırımları 806.5 milyar USD veya toplam yatırımın% 4.4'ü oldu.

 

Ülkemiz ve ülkemiz içinde faaliyet gösteren tüm kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar bu potansiyelin farkında olarak mümkün olabilen en fazla payı almak istemektedirler. Bu hedefe ancak araştırma-geliştirme çabalarının gerçekleşmesi ve AR-GE bulgularının karar alma ve uygulama alanlarına uygulanmasıyla varılabilir.

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi (ALKÜ-TURAM), Ülke içinde ve dışında ilgili ve istekli tüm kuruluş ve işletmelerle turizm araştırmaları yapmak üzere kurulmuştur.

 

Turizm yoluyla işletmelere karlarını, insanların yaşam kalitesini arttırma misyonunu yerine getirme sürecinde merkezimiz şu ilkelere uymayı taahhüt eder.

 

Etkin Katılım: Merkezimiz, bizden hizmet talep eden taraflara, işletme veya kurumlara güncel bilgi ve uzmanlığını sunar.

 

Yenilik-Yaratıcılık: Merkez, bilgi üretmek ve turizm ve konukseverlik disiplinini geliştirmek için bilimsel araştırma yürütmektedir

 

Uygulamalı öğrenme ve örgenciye yönelik fırsatlar: Merkez, öğrencilerin hayat boyu öğrenme becerileri arttırmak ve gerçek iş çevresine uyumu arttırmak için uygulamalı araştırma olanakları sağlamaktadır.