Müşteri Gruplarımız

  • Oteller
  • Turizmle ilgili kamu ve özel kurum, kuruluş ve işletmeler
  • Destinasyon Yönetim Organizasyonları,
  • Kent yönetimleri ve Gruplar( Sivil toplum örgütleri vb.)